Jeg har de siste tre årene arbeidet fulltid med å skrive en bok med arbeidstittel Skolen 2.0.

Skolen 2.0 er som navnet indikerer en ny skolemodell. Boken er den teoretiske rammen som forklarer både hva Skolen 2.0 er, hvordan den fungerer og hvorfor den vil fungere bedre enn dagens skole. Indirekte setter den også en diagnose på dagens skole som forklarer mye av de problemene og utfordringene vi har der. 

I påvente av skolen 2.0 er det viktig også å gjøre dagens skole (1.0) så god som mulig. Jeg er derfor engasjert i skoleutvikling i skolen 1.0 og har derfor skrevet en del kronikker og artikler om denne som ligger på denne nettsiden.

Om meg: Jeg har tidligere jobbet både som kontaktlærer, teamleder og timelærer i grunnskolen og har også vært fagforeningsleder i Utdanningsforbundet som kommunal lokallagsleder og hovedtillitsvalgt. I tillegg har jeg i flere år jobbet som selvstendig næringsdrivende og har også jobbet to år i Bufetat (barnevernet). 

Jeg har også ledet Lærerprofesjonens etiske råd, et nasjonalt etikkråd for lærerprofesjonen.

Kontakt meg

Nyhetsbrev

Meld deg opp på nyhetsbrevet for å bli påminnet om nye bloggposter når de kommer.

Meld meg opp!